K&N AUDIO
Përvoja jonë 29 vjeqare na siguron të gjithëve për cilësi dhe përkushtim maximal. Prioriteti ynë është projektimi, montimi,riparimi dhe mirmbajtja e të gjitha aparaturave që i takojnë audio/video teknologjisë si në lokale të ndryshme hoteljerike,qendra tregtare, klube dhe nëpër makina të të gjitha llojeve. Poashtu ofrojmë shërbimet e përditësimit të Hartave Digjitale Rrugore(navigacion),përditësimin e Software’ve,Riparim të radiove,Kodim sipas parametrave të veturës,Rifreskim i sistemit multimedia dhe dekodimit të auto radiove që për shkaqe të ndryshme janë bllokuar.

Stafi K&N Audio

Kemal T.

CEO/FOUNDER

Nevzat T.

CO-FOUNDER/Install Expert

Mert T.

Software/Navigation/Coding Expert

Fatih B.

Android/Wince/Install Expert